Chrámové desatero

1. Do chrámu vstupuj s POKOROU. Ego, lpění a hněv nejsou dobrými rádci.

2. Za to, co uděláš pro chrám (Vesmír, Boha) nežádej odměnu. Své činy a skutky dělej s láskou. Pokud jsi odměnu dostal nebo přijal chrám, vesmír ani Bůh už Ti nic nedluží (chrám dokáže být štědřejší víc, než si vůbec dokážeš představit).

3. Miluj a buď laskavý! Nesuď a neodsuzuj! Konej dobré skuty jen tak, pro radost. Každý člověk je zdroj čisté lásky, a pokud něco nemá zpracováno (hněv, bolest), tak přenáší svou bolest na druhé. Zlo je jen vedlejší produkt.

4. Udržuj rovnováhu. Každé vychýlení z rovnováhy si žádá vykoupení na druhé straně. Pokud vysíláš světlo a dobro, musíš splatit protistraně svůj díl, aby zase došlo k rovnováze. Připrav se na konfrontaci s temným andělem a při procesu čištění v sobě stále udržuj světlo (temná noc duše).

5. Naslouchej, přijímej a rozvíjej se (bílý anděl). Ego chce vládnout, strhávat na sebe pozornost, protože ví vše nejlépe. Rozlišuj tyto dvě polohy a nepodlehni mu.

6. Chrám je pod přímým vedením Světla a ochranou druidky Cadwen. Disponuje nevyčerpatelnou energií lásky, čištění a osobního růstu. Vždy máš právo požádat o pomoc a napojit se na světlo.

7. Neházej svoje nezpracované strachy, bolesti a frustrace na členky chrámu jednotlivě, ale otevři je s pokorou v ženském kruhu. Společně je zpracuj v a rozpusť v energii světla. Frustrace přehazované z jedné na druhou se násobí! Pod obrovským výbuchem zla pak ublíží.

8. Nehledej viníka! Vše, co cítíš jako křivdu a bolest, je jen Tvé nezpracované pojetí. Silné ego nedokáže odpustit, drží nezpracovanou bolest, když vstupuješ do duše, vstupuješ do pokory, a v pokoře dokážeš odpustit sobě i druhým.

9. Každý Tvůj posun ke světlu a k sobě se okamžitě projeví na vnějším světě a prospěje nejenom Tobě, Tvé rodině, ale i lidem ve Tvém okolí. Zářící světlo dokáže zapalovat svíčky kolem sebe. Staň se zářivou pochodní!

10. Nikdy nebudeš mít plnou sklenici, ale je jen na Tobě, jestli jí budeš vidět jako poloprázdnou nebo poloplnou. Uvědom si, co všechno máš (i když Tě někdo opustí a o někoho v životě přijdeš, vždy to budou Tvoje nohy, které tě donesou, kam potřebuješ a Tvoje ruce, které se o Tebe postarají).

Druidka Cadwen

Mohlo by se vám také líbit...