Ženské kruhy Soňa

Ženské kruhy

Když jsem začínala s chrámem Cadwen, neměla jsem ani tušení, co tyto kruhy znamenají a jak fungují. Celý program seminářů byl založený na informační struktuře doplněné čištěním klientek, jak kolektivním, tak i individuálním, aby se cítily lépe a aby jejich pobyt v chrámu byl co nejpřínosnější.

V průběhu sezení jsem si začala všímat zvláštního efektu, který se projevoval ve skupinách. Spíše náhodně jsem děvčatům dala prostor se vyjádřit, proč si našly chrám a co pro ně znamená. Která chtěla mluvit, měla možnost, když nechtěla, mlčela. Každá z děvčat měla právo vyjádřit se přesně tak, jak to cítí. Najednou začalo fungovat něco jako samoočistný proces. Členky chrámu přestávaly být jen pasivními elementy při čištění, ale aktivně se do procesu začaly zapojovat. Velmi mě to zaujalo, a tak jsem tomu dala jen prostor, v naději, že energie chrámu jsou dostatečně silné a že to ustojí. Výsledek byl fenomenální. Pod energiemi v chrámu, které proces čištění podporovaly, se začala každá členka otvírat a archetypálně se začaly řešit modelové situace, které byly společné s jinými členkami. Zajímavé při procesu bylo, že otázky, které členky kladly té, která vyprávěla svou situaci, byly odpovědí na otázku, kterou si  v podvědomí kladli a neznali na ni odpověď. Stačilo nechat věcem volný průběh a na energii uvolnění, vybrečení, čili vyčištění se podílela celá skupina. Byla cítit sounáležitost, spoluúčast a ztotožnění se s danou ženou. Psychická podpora kruhu jí pak dala pocit lásky, pohlazení a síly, že na danou situaci není sama a že se jí dostává podpory. Dokonce, i když se jednalo o velmi traumatickou událost, bylo vidět, jak s ní skupina trpí a jak jí posílá lásku, aby to zvládla.

Dívala jsem se na energie, točily se v kruhu a paralelně byly zároveň vysílány k ženě, která vyprávěla svůj příběh. Naprosto nádherné bylo, že se tady naprosto zřetelně setřela věková hranice a byla tu nastavena moudrost duše. Nad kruhem se začala vytvářet vrnivá průzračná energie, která pohlcovala bolest a přetvářela ji v růžové obláčky, které se vracely k členkám. Vypadalo to jako kužel, nad kterým jsou obláčky energií. Celý prostor se čistil a nabíjel láskou a radostí. Protože se prozařoval do celého prostoru a naplňoval jak chrám, tak i jeho účastnice. Tuto skutečnost každá pocítila a nádherně to vyjádřila Vlaďka ve svém komentáři pod video, že jezdí do chrámu ani ne pro duchovní růst, ale právě kvůli těmto kruhům, protože se po nich cítí velmi dobře a vyčištěná. Pochopila jsem, že není vždy nutné používat svojí energii na čištění, ale že aktivní proces a použití životní síly všech účastnic je mnohem tvořivější, čistější a přínosnější, protože každá členka dodává svoji „trošku do mlýna“ a tím se podílí a učí čistit a tvořit. Celý proces je intuitivní a podvědomý, ale duše každé klientky se ráda a s radostí na tomto procesu podílí. Je pro ni mnohem efektivnější, než pasivní přístup jen si nechat pomoci.

Miluji tuto práci, protože jsem vděčnou posluchačkou a ráda se učím nové přístupové metody, které jsou staré tisíce let. Tyto kruhy přirozeně fungovaly již v pravěku, proto mají takovou sílu a po jejich aktivaci jsou výsledky naprosto omračující. V současné době ženy cítí deficit po těchto prastarých čistících metodách a formách. Důležité je, aby vedoucí členka kruhu byla paní Bílá a ne paní Černá. Pak mohou být kruhy likvidační a frustrující.

Jsem moc ráda, že se mi otevřela tato nová cesta a s láskou ji používám, protože čím horší traumatický zážitek, tím větší euforie a láska se uvolní do celé skupiny. A radost uvolněná do každé členky je nepopsatelná. Pokusily jsme se to s Marcelkou popsat ve videu, ale ve skutečnosti to popsat nejde. Jde o hluboký zážitek, které bych přála každému z vás, kdo čtete tyto řádky.

S láskou Soňa

Mohlo by se vám také líbit...