Karty a orákula

Od pradávna se lidé snažili napojit na nejvyšší světlo a spojit se tak s informačním proudem, který jim mohl ukázat náhled do budoucnost a poodhalit závoj vlastního osudu. Lidé nadaní v tomto oboru měli společenskou důležitost a vážnost, často zastávali funkci lékaře, kněze anebo nevyššího poradce vládnoucí třídy. Znát osud člověka a nebo země, bylo velmi důležité, protože jste mohli udělat protiopatření a daný osud zvrátit nebo se na něj alespoň připravit. Věštírny se těšily veliké oblibě. Vzpomeňme například na známou věštírnu v Delfách.
Potřeba znát svůj osud přetrvala až do současné doby plné youtube, instagramu, whatsAppů,  kdy jsou všechny informace snadno dostupné a kdy technika potírá napojení na víru nebo osud. Rčení, že osud si každý tvoříme sám je sice pravdivé, ale je potřeba to pochopit až do skutečné podstaty informačního rámce. Ne každý má rozvinuté intuitivní schopnosti natolik, aby si sám dokázal vyložit svůj osud.

Výklad z karet se stal velmi oblíbenou a vyhledávanou zábavou i potřebou zejména v době, kdy se nám moc nedaří a kdy se potřebujeme poradit s mnohem vyšší silou, abychom pochopili, jaký má s námi záměr.
Tarot čili Thothova kniha se stala nejvyhledávanější cestou k výkladu osudu. Dlužno říct, že její význam je mnohem hlubší a sloužíl k mentální magii a dnes je poněkud zneužíván k výkladu osudu.

Ale pojďme se podívat jak celá situace výkladu karet funguje a co byste si z ní měli odnést.
Klient nebo častěji klientka přijde se svým problémem, který neumí vyřešit a aniž by kartářce cokoliv řekl, ona zamíchá karty a začne vyprávět o dosavadním životě, jestli je vdaná nebo svobodná, kolik má dětí, jestli má partnera. U lidí, kteří jdou na výklad karet poprvé to způsobí až šok, jak je možné, že člověk, kterého vidí poprvé v životě dokáže číst jejich život do sebemenších detailů. Je to tím, že kartářka se napojí na duši dané osoby a ta jí v rámci své kompetence umožní přístup k některým informacím a je to právě duše klientky, která určuje kolik informací předá kartářce, aby mohla pomoci vyřešit danou situaci. Jinými slovy někdy se kartářka dostane k půlce všech informací a někdy jen k minimu. To je ve chvíli, kdy vědět víc by zasáhlo do karmické zkoušky, kterou musí daná osoba projít bez výrazné pomoci okolí. Kartářka zároveň prorazí špunt negativního myšlení, který člověk v depresi vytváří a do energetických okruhů proteče božské světlo. Proto se v té chvíli klientce uleví a může svobodně dýchat. Při vzájemném propojení duší, dojde i k energetické výměně mezi kartářkou a klientkou. Jinými slovy, jsou chvíle, kdy po jedněch kartách jsem tak unavená a vyčerpaná, že si musím sednout na kolo a alespoň hodinu se projet, abych vyčistila a prodýchala negativní balast, který si daná osoba v depresi vytvořila. A z toho přijde člověk, většinou již otevřená duše, co patří více světlu než negativnímu myšlení a výklad karet je pak nádhernou energetickou výměnou a radostí pro všechny zúčastněné strany. Prostě co člověk, to originál.
Jakým způsobem výklad probíhá. Napojím se na duši klientky a ta začne vyprávět a já naslouchám a vyprávím o tom, co mi říká. Je to jako když skládáte puzzle, trpělivě, dílek po dílku, až je celý obraz složený a hotový. Karty se nedají vykládat tak, že se naučíte jejich význam, i když to je zpočátku nezbytné, ale tím, že dokážete plně otevřít svoji intuici a napojit se na akašickou kroniku (Je to minulé, současné a budoucí vědění o všem a všech. Je to univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, slova a činy.).

Takže milé čtenářky, buďte trpělivé a cvičte si prvně pro sebe, pak třeba pro kamarádku výklad karet. Cvik totiž dělá mistra a nezapomeňte, že žádný chrám se nepostavil za jednu noc. Trpělivost, láska a víra je tady nezbytnou součástí duchovního vývoje a jedinou platnou vstupenkou do chrámu Světla.

Mohlo by se vám také líbit...